Informace pro rodiče

Co by mělo Vaše dítě zvládat při nástupu do mateřské školy:

 • obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • oblékat se a svlékat (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • poznat si své věci (určitě budou označené)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící
 • umět pít ze skleničky
 • umýt se mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod – včas si dojít (dítě by mělo být zásadně bez plen)
 • používat kapesník
 • ujít určitou vzdálenost

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou ustanoveny v § 33 zákona 561/2004 Sb., ze kterého vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. 

Co bude Vaše dítě potřebovat:

 • převlečení do třídy a na zahradu (teplákovou soupravu, v zimním období teplé oblečení)
 • přezůvky (pantofle jsou zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky
 • na pobyt venku vhodnou obuv (tenisky, botasky)
 • na odpočinek pyžamo, které se mění po 14 dnech

Všechny věci Vašeho dítěte řádně označit, aby nedocházelo k záměně!

 

Vybírání poplatků – úplata za předškolní vzdělávání, stravné 

 Školné                                      400,- Kč/měsíc

 

 Stravné polodenní (3-6 let)         27,- Kč/den

 Stravné celodenní (3-6 let)         33,- Kč/den 

 Stravné polodenní (6-7 let)         29,- Kč/den

 Stravné celodenní (6-7 let)         36,- Kč/den

Poplatky za stravování a školné se vybírají zálohově na jeden měsíc dopředu. Upřednostňujeme platbu převodem na č. účtu 27-3902990297/0100.

K platbě uveďte jméno dítěte. Platby v hotovosti mohou rodiče předat ředitelce  MŠ.

Splatnost je k 15. dni daného měsíce.

  

Předávání dětí:

Rodič nebo jeho zákonný zástupce je povinen předat dítě učitelce, neponechává dítě v žádném případě v šatně samotné!

 

Vyzvedávání dětí:

Po obědě v době od 12.15 hod. nejpozději do 12.30 hod. Váš pozdější příchod ruší odpočívající děti.

Po celodenním pobytu dítěte nejpozději do 16.00 hod., kdy provoz mateřské školy končí a škola se zamyká.