Projekty MŠ

   

Od roku 2021 jsme zapojeni do kampaně Celé Česko čte dětem.Od září 2018 jsme zapojeni v projektu Lokomoce, který realizuje tým odborníků v čele s MUDr. Jaroslavou Chlupovou. Více informací o projektu je dostupných na webových stránkách www.lokomoce.eu

Cílem projektu je vytvořit a udržet správné pohybové vzory a návyky a především správné držení těla. Ve třídě Kočiček denně cvičíme 20 minut. Děti cvičí bosy, postupně se budou na cvičení převlékat (hygiena, volnost při pohybu, rozvoj motoriky).

V rámci projektu absolvovali pedagogové vzdělávací semináře.

Rodičům je nabídnuto vstupní a výstupní kineziologické vyšetření dětí.

 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
Od školního roku 2019-20 doplňujeme pohybové aktivity ve školce o cvičení motivované sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky.