Aktuální jídelní lístEK

 
 

Informace pro rodiče 

 Provozní řád školní jídelny.doc (31 kB) 

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim během celého dne)  a zaměstnanců MŠ.

Dětem v MŠ se po dohodě s rodiči stanoví rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Poplatky za stravování pro děti MŠ:

- strávníci do 6 let                                                                       

  celodenní stravování                                    38,- Kč                

  polodenní stravování                                    30,- Kč

- děti s odloženou školní docházkou    

  celodenní stravování                                    40,- Kč                              

  polodenní stravování                                    32,- Kč                                         

 Odhlašování :

Při nepřítomnosti dítěte je nutné jej odhlásit ze stravování nejpozději do 7.00 hod. osobně, telefonicky na č. 517 353 666 nebo na e-mailovou adresu jidelnaracice@seznam.cz. 

V době nemoci nebo jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlého onemocnění je možné si první den neodhlášené jídlo vyzvednout 

do jídlonosiče od 11.30 do 12.15 hod.

 

 

Platba stravného :

Úhrada je splatná do 15. dne v měsíci, bezhotovostně, a to současně úplata za předškolní vzdělávání a záloha na školní stravování. 

Záloha pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ je 800,- Kč (jen stravné), 

ostatní děti 1 200,- Kč za měsíc (800,- Kč stravné, 400,- Kč školné)

 

Číslo účtu školy je 27-3902990297/0100. Platba v hotovosti po dohodě.

 

Případné přeplatky se vrací ve vyúčtování k 31. 12. a 31. 7.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Za měsíc říjen 2020 se úplata za předškolní vzdělávání snižuje z důvodu uzavření  provozu na:

255,- Kč pro děti s celodenní docházkou

165,- Kč pro děti s polodenní docházkou