Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 3. 5. - 5. 5. 2021. 
 

Žádost o přijetí (formulář)

Předání žádostí

  • vhozením obálky do poštovní chránky školy umístěné na přístavbě budovy školy u dveří (k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte)
  • poštou na adresu Mateřská škola Račice-Pístovice, Račice 170, 683 05 Račice-Pístovice
  • osobní návštěvou po dohodě s ředitekou MŠ (dohodneme termín tak, aby se rodiče v MŠ nepotkávali). S sebou si vezměte rodný list dítěte. Bohužel není možná přítomnost dětí.

Registrační číslo

  • každá žádost bude označena registračním číslem. Registrační číslo Vaší žádosti zašleme na e-mail, který v žádosti uvedete. Pořadí přijatých žádostí (reg. čísla) nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ na základě předem zveřejněných kritérií.

Zveřejnění výsledků

  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách MŠ do 2. 6. 2021. Nebudou zveřejněna jména dětí, ale registrační čísla žádostí.

Kontakty

V případě jakýchkoliv nejasností nebo domluvení návštěvy v MŠ kontaktujte ředitelku mateřské školy:
  • tel.: 725 941 370
  • e-mail msracice@seznam.cz

Kritéria přijetí